Informatie

Kosten van de ontspanningsmassages

Alle massages die ik aanbied zijn verbonden aan tijd.

  • 45 min € 50,-
  • 60 min € 55,-
  • 75 min € 65,-
  • 90 min € 75,-

Dit bedrag kan op de dag zelf betaald worden (cash) of ik stuur u een factuur na afloop van de massage.

Annuleren

U kunt de massage tot 24 uur voor aanvang annuleren. Binnen 24 uur voor aanvang worden bovenstaande kosten in rekening gebracht.

Adres

Tijmveld 43

5467 KH Veghel

Telefoonnummer

06-17011641

Parkeren

Parkeren in de buurt is gratis.

Anamnesegesprek

De massage begint met een kort kennismakingsgesprek waarbij we samen stilstaan bij wat er eventueel extra aandacht nodig heeft.

De duur van de massage is volgens afspraak. Na de massage hebben we nog even een kort nagesprek over hoe de massage is verlopen.

Contra-indicaties

Een contra-indicatie is een gegeven dat er toe kan leiden dat degene die behandeld wordt, zich minder goed gaat voelen door de behandeling. Bij massages wordt er vanuit gegaan dat gezonde mensen behandeld worden.

Iedere vorm van ziekte kan gezien worden als een contra-indicatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste contra-indicaties:

- Infecties en virusbesmetting (koorts en griep)

- Mensen die onder psychiatrische behandeling staan of in het verleden een psychose hebben gehad

- Mensen met een psychose 

- Bij onbekende ziektebeelden: overleggen met de behandelend arts

- Zeer slechte algemene gezondheidstoestand: overleggen met de behandelend arts

- Ernstige hart-vaatziekten: overleggen met de behandelend arts

- Hypertensie (hoge bloeddruk) wanneer de onderdruk hoger is dan 95: overleggen met de behandelend arts 

- Aanwezigheid van steenpuisten 

- Besmettelijke huidziekten

- Kanker: overleggen met de behandelend arts   

- Open wonden