Algemene Voorwaarden Het Huis Van Zijn

Om ervoor te zorgen dat een behandeling voor zowel cliënt als behandelaar prettig verloopt, heb ik de volgende algemene voorwaarden opgesteld. Hierdoor is het voor beide partijen duidelijk wat er over en weer verwacht mag worden. Wanneer u een behandeling boekt accepteert u deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

  1. Ethiek en hygiëne staan bij massagepraktijk Het Huis Van Zijn hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen;
  2. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van massagepraktijk Het Huis Van Zijn na elke behandeling gereinigd;
  3. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medisch verleden. Dit heet een anamnesegesprek. In dit gesprek dient u aan te geven of u ergens last van heeft en/of ik ergens rekening mee moet houden m.b.t. uw gezondheid, medisch of psychisch verleden of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn (zoals bijv. medicijngebruik);
  4. Bekijk hier de contra-indicaties;
  5. Massage bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts, therapeut en/of specialist;
  6. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik als uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt;
  7. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden;
  8. Massagepraktijk Het Huis Van Zijn behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie;
  9. Betalingen dienen bij voorkeur gelijk na de behandeling contant te worden voldaan. Er is geen pin mogelijkheid. In overleg kan er ook een factuur verstuurd worden en achteraf betaald worden;
  10. Uw tijd en mijn tijd is kostbaar. Gemiste afspraken of afmeldingen korter dan 24 uur van tevoren worden i.v.m. de voor u gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht;
  11. Bij het maken van een afspraak wordt uw adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd voor onze administratie;
  12. Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt;
  13. Alles wat er tijdens een massage tegen mij verteld wordt, is in onderling vertrouwen en zal door mij niet aan derden worden doorgegeven;
  14. In geval van overmacht behoudt massagepraktijk Het Huis Van Zijn zich te allen tijde het recht voor om de afgesproken massagebehandeling te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip, e.e.a. in onderling overleg met de cliënt;
  15. Massagepraktijk Het Huis Van Zijn is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen;
  16. Massagepraktijk Het Huis Van Zijn is niet aansprakelijk voor enige schade aan het lichaam, in welk opzicht dan ook, als gevolg van een uitgevoerde massage;
  17. Massagepraktijk Het Huis Van Zijn verzorgt geen erotische massages;
  18. De op deze website getoonde prijzen van de behandelingen zijn vaste prijzen inclusief 21% BTW. Massagepraktijk Het Huis Van Zijn behoudt zich het recht voor deze tarieven op ieder moment te wijzigen.